STRONA GŁÓWNA /RODO

Informacja w zakresie zbierania danych od osoby, której dane dotyczą


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne RODO, informuję że:

Administratorem Twoich danych jest Stolarstwo Pyrek Zbigniew
Siedziba firmy: ul. Zjednoczenia 17 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP 5511011852


Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Zjednoczenia 17, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
e-mailem na adres: poczta@meblepyrek.pl


Jakie masz prawa?


1) prawo do dostępu do Twoich danych,
2) prawo do ich poprawiania,
3) prawo do żądania ich usunięcia,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.


Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? W celu:


1) odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy,
2) podjęcia, na Twoje żądanie, działań zmierzających do zawarcia umowy, na oferowane towary i usługi,
3) wypełnienia obowiązków prawnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
4) marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.


Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie i rozwiązać poruszonej przez Ciebie sprawy.


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie, rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy, podjęcie , na Twoją prośbę, działań zmierzających do zawarcia umowy na oferowane przez nas usługi i towary (np. przygotowanie i przesłanie oferty),
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej w skrócie
Administratorem Twoich danych jest Stolarstwo Pyrek Zbigniew
Siedziba firmy: ul. Zjednoczenia 17 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP 5511011852
listownie: ul. Zjednoczenia 17, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
e-mailem na adres: poczta@meblepyrek.pl
wypełnienie obowiązków prawnych w związku prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prowadzenie marketingu naszych produktów i usług.


Komu przekażemy Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych mogą być:
- podmioty administrujące naszym systemem informatycznym oraz serwerami na których system się znajduje,
- podmioty administrujące stroną internetową kler.eu,
- podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,
- dostawcy narzędzi do:
a. analityki ruchu na stronie,
b. prowadzenia marketingu,
- poczta, firmy kurierskie.


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:


1) potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy,
2) trwania działań zmierzających do zawarcia umowy, na oferowane towary i usługi,
3) potrzebny do wypełnienia obowiązków prawnych w związku z prowadzoną, działalnością
gospodarczą (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
4) prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.


Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:


1) na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.


Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie.